กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดจับกุมรถบรรทุกที่ดัดแปลงต่อเติมตัวถังส่วนที่บรรทุกแล้ว

logistic-2

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบและจับกุมรถบรรทุกที่ดัดแปลงต่อเติมตัวถังส่วนที่บรรทุก รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

     นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมกา
true religion uk รขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถิติการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 พบว่ามีรถบรรทุกจำนวน 934,150 คัน ในจำนวนนี้มีเจ้าของรถบรรทุกส่วนหนึ่งทำการดัดแปลงแก้ไขสภาพตัวรถด้วยการต่อเติมตัวถังส่วนที่บรรทุกให้มีความสูง ความกว้าง และความยาวเกินกว่าตัวรถ เพื่อให้สามารถบรรทุกของได้ในปริมาณมาก ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และยังมีความผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มาตรา 78 โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000บาท ทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจการเข้มงวดตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุมรถบรรทุกที่ดัดแปลงต่อเติมตัวถังส่วนที่บรรทุกดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง หากพบการฝ่าฝืนให้เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

     นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังเข้มงวดกวดขันให้รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย เนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรงส่วนใหญ่มักเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และการขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย ดังนั้นจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดตรวจสอบและจับกุมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยหากตรวจพบจะreligionjeansuk มีความผิดโทษตามมาตรา 161 โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Powered by www.477internet.com