โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี7

durbell-news-3

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี7 สาขานครราชสีมา โครงการนี้จัดที่โรงเรียนห้วยแย้วิทยา จ.ชัยภูมิในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

“ห้องสมุด พี่ให้น้อง” เป็นโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ห้องสมุดไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมปรับปรุง โดยบริษัทฯได้ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาจิตอาสาตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เพื่อขอให้นักศึกษานำเสนอโครงการต่อบริษัทฯ ห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทฯพร้อมทั้งนำพนักงานท้องถิ่นของบริษัทฯเข้าร่วมดำเนินการตามกำหนดการ

โครงการนี้ นอกจากจะทำให้นักเรียน ครู-อาจารย์ และชุมชนท้องถิ่นของโรงเรียนที่ขาดแคลน ได้รับประโยชน์จากการหาความรู้จากห้องสมุดโรงเรียนแล้ว ยังช่วยฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยตลอดระยะเวลานับจากเริ่มโครงการ มีนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมโครงการแล้วรวมมากกว่า 8,500 คน จาก 97 สถาบัน และมีห้องสมุดโรงเรียนในโครงการรวม 273 ห้องสมุดใน 63 จังหวัด เป็นแหล่งความรู้แก่นักเรียน ครู-อาจารย์ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนท้องถิ่นอีกมากกว่า 50,000 คน

Powered by www.477internet.com